Skip to content

Промоција на социјално инклузивни проекти финансирани од Швајцарската Агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа

ДАТУМ

мај 6, 2021

Категории

На 05 мај 2021 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на две локации во Струмица и Радовиш ги промовираше проектите: „Академија за реинтеграција на маргинализирани лица“ и „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“, реализирани со финансиска поддршка од Швајцарската Агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Гости на настанот беа Министерот за локална самоуправа на Република Северна Македонија, Г-н Горан Милевски, претставници од Швајцарската Агенција за развој и соработка, претставници од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион како и Градоначалникот на општина Радовиш, г-н Герасим Конзулов.

Настанот започна со посета на терен во Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци – ИЗБОР во Струмица, со чиешто партнерство Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементираше проектот „Академија за реинтеграција на маргинализирани лица“.

Како резултат на овој проект се унапредија постоечките услуги во Југоисточниот регион за подобро вклучување на маргинализираните лица на пазарот на трудот преку набавка на опрема наменета за органско производство на овошје и зеленчук, пекарство, пакување и етикетирање на прашкасти и зрнести производи, градинарство и цвеќарство.

Со помош на набавената опрема социјално загрозените лица имаат можност да се стекнат со вештини кои ќе придонесат да бидат самостојни, корисни во општеството и квалификувани на пазарот на трудот. Преку овој проект исто така се овозможи вработување на три лица кои стекнаа работни вештини во рамки на Програмата за реинтеграција, а во наредниот период се очекуваат дополнителни вработувања на лица кои се веќе во фаза на рехабилитиација во Здружението – ИЗБОР“ – изјави Г-а Данче Поп-Иванова Илиева, координатор на проектот.

Промоцијата продолжи во Дневниот Центар за лица со попреченост во општина Радовиш, кој е еден од четирите опремени Дневни Центри во регионот со реквизити и опрема за работна окупација, психомоторен развој и достапност преку проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“ кој се имплементираше од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Овој проект придонесува кон подигање на свеста за вклучување на лицата со различни попречености во општествениот и социјалниот живот во регионот како и подобрување на секојдневниот престој во Дневните Центри преку набавената опрема и стекнатите знаења кои ќе овозможат долгорочни промени во однос на нивно работно оспособување и вклученост на пазарот на трудот.

Станува збор за два успешно реализирани проекти кои беа избрани на партиципативен начин со директно учество на граѓаните од Југоисточниот регион преку Грантовата шема за иновативни и инвестициски проекти овозможени преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ и во иднина ќе служат за пример како еден регион е потребно да се развива одржливо во областа на социјалната инклузија.

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy