Прво прскање против возрасни комарци во Југоисточниот плански регион

 

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 11-ти и 12-ти Јуни 2024 година, во периодот од 20.00 до полноќ ќе се врши теристична дезинсекција против возрасни комарци и тоа во следниве општини:

 • 11 Јуни (Вторник) во општините Валандово, Дојран, Радовиш, Конче,
 • 12 Јуни ( Среда) во општините Ново Село, Босилово, Василево, Струмица;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

ВТОРА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

 

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 29 Maj 2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција во период и тоа во следниве општини:

 • Валандово, Дојран, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилово, Василево, Струмица;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Известување за ларвицидна дезинсекција во Југоисточниот регион

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 29 Април 2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција и тоа во следниве општини:

–  Валандово, Дојран, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилово, Василево, Струмица.

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.
Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ЧЕТВРТО ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Во контекст на подобрувањето на противпожарните капацитети во Југоисточниот плански регион,  беше  предадено и четвртото противпожарно возило на о.Радовиш, кое е специјално модифицирано и опремено за ефикасно справување со шумски пожари во рамки на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи“, финансиран од ЕУ преку програмата за прекугранична соработка со Грција.

Благодарение на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.С.Македонија и Грција обезбеди дополнителни средства за регионот, што резултираше со набавка на ново противпожарно возило за Противпожарната единица во Општина Радовиш.

Новото возило е концептирано како пикап возило за пристап на одредени локации со пожари до кои не може да се стасува со поголеми возила, истиот модел што веќе го користат единицата на о.Валандово. Овие возила се специјално дизајнирани за брзи и ефикасни интервенции на терен, со посебен фокус на шумските пожари кои во последно време предизвикаа големи економски загуби во регионот.

Примопредавањето на новото возило е дел од стратегиската иницијатива за подобрување на капацитетите на територијалните противпожарни единици. Ова значително воспоставување на ресурсите ќе им овозможи на противпожарните единици во Гевгелија, Струмица, Валандово, а сега и во Радовиш целосна опременост и подготвеност за предизвиците при справување со пожари.

Со воведувањето на новите возила, граѓаните на Радовиш и околните општини можат се чувствуваат посигурни и заштитени, а регионот станува подготвен за брзо и ефикасно реагирање во случај на пожари.

Завршна Конференција во Солун по проектот “Рано откривање на пожарите и справување со катастрофи”

На 07.12.2023 во Солун, Грција, се одржа Завршната Конференција по проектот “Рано Откривање на пожарите и нивно движење за первенција и справување со катастрофи (eFIDAR)”, финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С. Македонија. Организатор на настанот беше Регионот на Западна Македонија, водечкиот партнер во проектот.

Целта на конференцијата беше да се презентираат резултатите и искуствата што ги стекнаа пароектните партнери и засегнати страни во текот на имплементацијата на проектот, обединети со желбата да го споделат своето искуство и придонесат кон подобрување на системот за спасување и предупредување од пожари и катастрофи.

Проектните партнери имаа можност да ги споделат најдобрите практики и иновации, креирајќи простор за дискусии и размена на искуства. Секој проектен партнер вклучувајќи го Центарот за развој на ЈИПР имаше прилика да го изнесе своето искуство и резултатите од успешното спроведување на проектот, со фокус дека  новите технологии и обуки влијаат на нивните оперативни капацитети и како вршат позитивен ефект на заштитата и безбедноста на граѓаните.

Во завршниот дел на конференцијата, партнерите разговараа за идната соработка и продолжувањето на активностите што ќе имаат влијание на безбедноста во регионот, ја истакнаа потребата за досегашните и идни напори и инвестиции што ќе доведат до подобрување на капацитетите за спасување и справување со катастрофи. Споделувањето на искуства и знаења создаде трајна основа за подобрување на способностите и превенцијата во пркуграничниот регион.

По завршувањето на Конференцијата Директорот на Центарот за рзвој на ЈИПР на партнерите од Регионот од Западна Македонија им врачи плакета за долгогодишната соработка и за особен придонес за развој на регионот по повод 15 години постоење од Центарот за развој на ЈИПР.

Заеднички Тренинг за Рано Откривање и Справување со Пожари во Солун

Во периодот од 05.12.2023 до 06.12.2023, успешно се одржа Заеднички Тренинг за рано откривање и справување со пожари во Солун во рамки на проектот “Рано Откривање на пожарите и нивно движење за первенција и справување со катастрофи (eFIDAR)”, финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С. Македонија.

Тренингот имаше за цел да ги обучи пожарникарите од нашите подрачни единици, претставници од Центар за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување, како и други оперативни тимови за користење на новите технологии во раното откривање и справување со пожари со помош на управување со дронови. Во текот на тренингот, учесниците добија можност да ги истренираат своите вештини и да се запознаат со последните технолошки достигнувања во областа на превенција и справување со катастрофи. Дроновите беа искористени и практично за детекција на пожари и креирање на управувачки мисии, што ја зголеми ефикасноста на оперативните тимови.

Теми обработени на тренингот вклучуваа:

 • Користење на дронови за рано откривање на пожари
 • Креирање на управувачки мисии со дронови
 • Процедури за ефикасно управување на пожари и катастрофи
 • Воспоставување на прекугранични партнерства и соработка

Учесниците добијаа значителни знаења и вештини што ќе ги подобрат нивните капацитети за предвидување, справување и минимизирање на последиците од пожарите. Овој тренинг не е само еднократна активност, туку дел од долгорочна стратегија за изградба на капацитетите и подобрување на соработката помеѓу земјите во регионот со цел поддршка на унапредувањето на заштитата и спасувањето во прекуграничната област.

Оваа активност е поддржана од страна на Европската Унија и земјите учеснички.

ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ЗА НОВИ РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион обезбеди средства за реализација на четири нови проекти.

На ден 27.11.2023 година, Директорот Ѓоко Камчев, потпиша Договори за реализација на проекти во вкупниот износ од 47.609.475,00 денари обезбедени од страна на Бирото за регионален развој за следниве проекти:

 1. „Превземи чекор – заштити ја животната средина“ за кој се предвидени вкупно 11.190.188,00 денари, во кој како партнери се општините Струмица, Конче и Василево;
 2. „Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавните објекти во Југоисточниот плански регион“ за кој се предвидени вкупно 19.683.056,00 денари, во кој како партнери се јавуваат општините Босилово, Гевгелија и Радовиш;
 3. „Дојран – медитерански бисер во Југоистокот“ за кој се предвидени вкупно 8.061.143,00 денари, во кој како партнер се јавува општина Дојран;
 4. „Југоисточниот регион – можност за нови туристички авантури“ за кој се предвидени вкупно 8.675.088,00 денари, во кој како партнери се јавуваат општините Василево, Ново Село и Богданци.

Освен средствата обезбедени од Бирото за регионален развој, општините партнери во проектите исто така учествуваат и со средства во вкупен износ од околу 20 милиони денари, обезбедени од општинските буџети.

Во периодот којшто следува, Центарот за развој ќе работи на имплементација на активностите од овие проекти со цел подобрување на условите за живот на сите граѓани во Југоисточниот плански регион.

НА ВТОРАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ИЗГЛАСАНИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА 2024 ГОДИНА

На 24.11.2023 година во хотел Цар Самуил се одржа втората форумска сесија во рамките на која учесниците имаа можност да ги приоретизираат концептите за предлог проекти кои произлегоа од идентификуваните проблеми и предложените решенија на првата форумска сесија.

Во периодот помеѓу двете форумски сесии од страна на назначените експерти беше изготвена и првична анализа за придобивките и трошоците за секој од проектните концепти. Ваквите анализи беа презентирани пред форумот, и по претставување на правилата се пристапи кон гласање.

Предлог концептите беа рангирани по следниот редослед:

 1. Подобрување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион преку изградба и реконструкција на локални улици;
 2. Зајакнување на туризмот, подобрување на патиштата: визија за подобар регион!
 3. Набавка на противпожарно возило – Цистерна со капацитет од 10 000 литри;
 4. Набавка на 10 (десет) возила на електричен погон (комбиња) за општините во Југоисточен плански регион;
 5. Уредување на рекреативен парк Топлик и Смарт Сити Дојран – 2 фаза;
 6. Реконструкција на голема сала за манифестации во Пионерски дом –Гевгелија;
 7. Изградба на дел од фекален колектор за нови урбани блокови бр.35-42, Урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица.

Во наредниот период оваа листа ќе биде презентирана пред Советот за развој на Југоисточниот плански регион. По нивно разгледување ќе се донесе Одлука за утврдување приоритетна листа на регионални предлог проекти со кои Центарот за развој ќе аплицира преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година на Бирото за регионален развој, секако земајќи го во предвид гласањето од Втората форумска сесија.

Регионалните форумски сесии беа организирани во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – 2 фаза“ финансиран преку  Швајцарската Агенција за развој и соработка и Владата на Република С. Македонија, претставувана од Министерството за локална самоуправа.

 

Потпишан договор за нов проект „Техничка документација: Е-полначи за електрични возила“

Директорот на Центар за развој на Југоисточниот плански регион Г-дин Ѓоко Камчев, потпиша договор за проектот „Е-полначи за електрични возила: Техничка документација“ кој ќе биде финанасиран од Фондот за техничка документација преку Првиот повик од УНДП за финансирање на техничка документација за инфраструктурни проекти. Проектот беше оценет како најдобар со вкупно 97 бодови во рамки на повикот на кој беа пријавени 69 апликанти, од кои само 13 проекти ќе бидат финансирани.

Целта на проектот е да обезбеди детална техничка документација за успешно поставување на 20 станици за полнење на е-возилa во сите 10 општини во Југоисточниот плански регион со фокус на привлекување што повеќе туристи во регионот за да стане атрактивен за туристите кои го заобиколуваат нашиот крај.

Оваа успешна иницијатива претставува значаен чекор напред кон поддржувањето на инфраструктурни проекти во регионот и е добар пример за соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор, како и меѓу меѓународни и локални партнери. Со оглед на долгорочните предности за општините и жителите, веруваме дека овој проект ќе придонесе кон развој и модернизација на регионот, креирајќи посебна привлечност за туристите, подобрувајќи го регионалниот туристички потенцијал и економски раст.

Покрај главната цел на настанот, во оваа прилика се дискутираше и за идните активности на Фондот за техничка документација. Се обидовме да ги истакнеме истражувањата за институционализацијата на фондот како стален механизам за финансиска и техничка поддршка за локалните самоуправи во подготовката на висококвалитетна техничка документација и управување со градежни проекти во општински контекст.

На официјалното потпишување на договорот присуствуваа и министерот за локална самоуправа, г-дин Ристо Пенов, г-дин Армен Григорјан како претставник на УНДП, г-дин Рамиз Реџепи, директор на Бирото за Регионален Развој и г-дин Микаел Атерхог, раководител на развој на соработка на Шведска.

Успешно завршена Финалната Конференција на проектот „Деловен екосистем како интегриран систем

Финалната конференција на проектот „Деловен екосистем како интегриран систем” – Be In на која присуствуваа повеќе од 50 гости, успешно се одржа на 17-ти Ноември 2023 година во хотел „Сириус“ во Струмица.

Во првиот дел од конференцијата ја имавме честа да ги слушнеме поздравните зборови на Државниот секретар на Министерството за локална самоуправа, Г-н Кирил Парталов, Претседателот на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-н  Славе Андонов, Раководителот на Генералниот Директорат за внатрешна организација и операции, Регион Централна Македонија во Грција, Г-н Костас Михалидис, како и на Директорот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-н Ѓоко Камчев.

Во вториот дел од конференцијата се претставија резултатите, конкретните активности по проектот, како и неговото значење за создавање на еден интегриран деловен екосистем. Пред присутните гости се направи анализа на резултатите од спроведените истражувања од двете страни на границата, кои се однесуваа на работната сила и претприемачките капацитети на МСП, а се презентираше и за значењето на стартап бизнисите и нивното влијание врз економскиот раст и вработеноста.

Освен официјалниот дел од големо значење беше и можноста да се оствари соработка и размена на идеи помеѓу бизнис заедницата, експертите, младите претприемачи и другите засегнати страни. Гостите имаа можност да ги прошират своите мрежи, создавајќи трајни врски со колеги, партнери и експерти во различни области на бизнисот, но и преку разговор и дискусии да дојдат до конкретни решенија за подобрување на деловниот екосистем во Југоисточниот плански регион.

Иако Финалната конференција го означи завршувањето на проектот „Деловен екосистем како интегриран систем“, Центарот за развој останува и понатаму посветен да работи на нови активности и проекти кои ќе продолжат да ја развиваат претприемачката активност во регионот.

Проектот се имплементираше околу две години, а е финансиран од Националните фондови на земјите учеснички и Европска унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република С. Македонија.