Skip to content

СОСТАНОК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА СО ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДАТУМ

март 25, 2022

Категории

На 23.03.2022 година во организација на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше одржан состанок на Министерството за животна средина и градоначалниците од овој регион како дел од активностите за изработка на Просторен план на Република Северна Македонија.

На оваа средба беа присутни заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска, градоначалниците и преставници на 10 општини од Југоисточниот плански регион.

Целта на средбата беше запознавање со процесот на изработка на Просторен план во Република Северна Македонија и присутните да земат активно учество и придонес во носењето на одлуките.

Планските региони се една од најзначајните засегнати страни и нивното учество во овој процес е значајно поради утврдувањето и респектирањето на регионалните преиоритети и специфики, со што ќе се постигне избалансиран развој. Од тие причини особено значајно е во процесот на изработка на Просторниот план активно да се вклучат и единиците на локалната самоуправа кои ќе ги обезбедат потребната документација, податоци и информации, со цел да се изработи план кој ќе придонесе во напорите за постигнување на рамномерен регионален развој во државата.

Целата постапка на изработка на Просторниот План, негово донесување и имплементација ќе биде транспарентна, демократска и инклузивна и ќе ги обедини сите засегнати страни кои се дел од политиката на планирање.

Добрата политика на планирање на просторот и заштита на јавниот интерес се обезбедува со одржливо користење на земјиштето, природните и создадени вредности и заштита на животната средина, што е основа на методологијата за изработка на просторниот план.

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy