Skip to content

Tag: УНДП

Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа

Поплавите кои ја погодија Југоисточна Европа во 2014 -2015 година покажаа дека природните катастрофи не знаат за граници и често се случуваат на територијата на повеќе земји. Иако слични ризици
Прочитајте повеќе

Проширувањето на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор

Приоритет на секој регион претставува економскиот развој, кој зависи од заеднички напори и придонеси од сите општествени чинители и засегнати страни како приватен сектор, општини, институции, фондации и здруженија. Кога
Прочитајте повеќе

Управување со Сливот на река Струмица – фаза на имплементација

Веќе неколку децении, еколошката состојба на сливот на река Струмица е под закана од загадувањето и порастот на потрошувачката на вода за потребите на земјоделскиот и индустрискиот развој и урбаните
Прочитајте повеќе

Вода за сите – Управување со сливот на река Струмица

Екосистемот на сливот на река Струмица е од витална важност за луѓето кои живеат во овој регион бидејќи обезбедува вода за пиење и наводнување за 124.500 луѓе и претставува природно
Прочитајте повеќе