Skip to content

Tag: koculski vodopadi

Поставување на урбана опрема на Кочулски водопади

Туризмот е една од главните стратешки цели во Програмата за развој на Југоисточниот плански регион. Југоисточниот плански регион располага со многу туристички локациии и можности за развој за туризмот. Потенцијалите
Прочитајте повеќе