Skip to content

Tag: opstina Bosilovo

Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – прва фаза

Локалните патишта се од големо значење за развојот на регионалните плански региони, локалната  економија, привлекувањето на нови инвестиции, мали бизниси и земјоделски активности. За таа цел потребно е во Југоисточниот
Прочитајте повеќе