Skip to content

Tag: s.Murtino-s.Ednokukevo

Изградба на локален пат кој ги поврзува селата Муртино и Еднокуќево во должина од – 1.387 метри – втора фаза

Патниот транспорт и инфраструктура играат клучна улога во економскиот развој, зголемувањето на бројот на туристите во регионот, подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните од околните населени места, пристапот на земјоделците до
Прочитајте повеќе