Skip to content

Tag: Smrdliva voda

Уредување на излетнички места на Габровски водопади – општина Струмица, Смрдлива вода – општина Гевгелија, Смоларски и Колешински водопади – општина Ново Село, за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион

Југоисточниот регион има изобилство од оригинални природни убавини коишто претставуваат основен потенцијал за развој на туризмот. Со цел збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион преку овој проект се предвидува
Прочитајте повеќе