Прекуграничната соработка во справување со шумски пожари отвора нови перспективи за регионот

Точно пред две години започнавме со имплементација на проектот и пред нас си поставивме неколку цели.

Главна цел беше да ја подобриме функционалноста на противпожарните единици во регионот кои ќе настапат на терен при гаснење на шумски пожари опремени со комплетна опрема. Нашиот амбициозен план со високо зацртани цели го остваривме, но и постигнавме многу поголем успех во реализацијата на проектот.

Имплементацијата на проектот за „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. С.Македонија 2014-2020 ќе заврши за помалку од еден месец, но постигнатите резултати во регионот ќе бидат видливи и ќе овозможат ефикасно справување со елементарни непогоди на подолг рок.

Најзначајните постигнати цели од овој проект се 112 комплетно опремените пожарникари од нашиот регион, шестте специјализирани обуки со сертифицирани обучувачи за пожарникарите, кампањата за подигање на јавната свест за намалување на шумските пожари и промовирањето на волонтерството во противпожарната служба.

Најголемата придобивка од овој проект е потпишаниот Меморандум за соработка и создавање на прекугранична мрежа за превенција и одговор на природни и еколошки опасности, помеѓу институции и организации од Југоисточниот плански регион во Република С. Македонија и членките – општини на Асоцијација на Југозападни Општини од Република Бугарија, кој ветува многу продуктивна и навремена комуникација помеѓу институциите – членки на Меморандумот на двете држави чијашто визија е прекугранична мрежа за превенција и справување со природни и еколошки опасности во која се вклучени професионалци и експерти од институции, организации и поединци кои во заедничка координација ќе се справуваат со природните и еколошките опасности во прекуграничниот регион.

 

Приказните од терен и размената на искуства продолжуваат со зголемен интензитет

Дел од доброволните и професионалните пожарникари од југоистокот на Р.С. Македонија и југозападот на Р. Бугарија, на 13 и 14 Октомври, 2022 присуствуваа на втората специјализирана обука во Банско, Република Бугарија, од предвидените шест дводневни специјализирани обуки како дел од активностите на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари”.

Давањето прва помош како еден круцијален момент при несреќи е темата која побуди најголем интерес кај учесниците кои будно и внимателно следеа за да си ги обноват своите знаења, но и да научат мнoгу нови. Обуката беше спроведена од страна на парамедик – болничар г-дин Владимир Филков, член на доброволното противпожарно друштво од Благоевград.

 

Пожарникарите вториот ден го поминаа на терен со практични вежби и примери од втората тематска единица која беше обработена од страна на г-дин Пламен Тодоров, инспектор од Националната Асоцијација на доброволците во Република Бугарија. Пожарникарите и доброволците имаа можност да работат со дел од опремата со која работи и располага територијалната противпожарна единица на Банско. Приказните од терен и размената на искуства продолжуваат и овој пат со зголемен интензитет и интерес од страна на сите учесници во обуката.

 

Обуките се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

Со нови искуства и добри практики од терен пожарникарите ја завршија првата специјализирана обука

На 29 и 30 септември, 2022 година во Банско, Бугарија пожарникарите и доброволците ја поминаа првата специјализирана обука како дел од активностите на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари”. Шеесетина учесници од С. Македонија и Буграија беа дел од обуката чија цел беше збогатување и проширување на знаењата во справувањето со шумски пожари.

 

Обуката и практичните вежби ги модерираше и ги спроведе г-а Ралица Тодорова, сертифициран обучувач од Националната Асоцијација на доброволците во Република Бугарија и Главната Дирекција за пожарна безбедност и заштита на населението. Доброволците и професионалците седнаа заедно на маса со цел да споделат стари, но и научат нови знаења и искуства од своите колеги. Со меѓусебна размена на “приказни од терен” и низ теоретски примери и анализи, но и демонстрација на терен во противпожарната станица во Банско, успешно поминаа двата дена од првиот модул кој е само најава и почеток од одржувањето на претстојните специјализирани обуки. Предвидени се вкупно 6 дводневни обуки, од кои 3 ќе се одржат во Република Бугарија и 3 во Република Северна Македонија.

 

Обуките се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

112 пожарникари од регионот ја облекоа својата лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари

Во одбележувањето на денот на пожарникарите, 20 Мај учество и придонес оваа година завзема и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Чествувањето на денот на пожарникарите оваа година пожарникарите од југоистокот ќе го паметат уште долго во своите сеќавања. 112 пожарникари од регионот денес за прв пат ја облекоа својата лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари, која вклучува заштитно одело (пантолони и јакна), чизми, ракавици, шлем (со заштини очила и фенер), маски со филтри и подмаска – балаклава.

Видливо беше задоволството на пожарникарите кои истакнаа дека во своето работење како пожарникари за прв пат добиваат лична заштитна опрема која е со таков квалитет и со која може да се доближат до стандардите на европските пожарникари.

 

Благодарница за успешна соработка и поддршка на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше доделена од страна на ТППЕ Струмица.

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари додели на 50 пожарникари од општина Струмица, 27 пожарникари од општина Гевгелија, 22 пожарникари од општина Радовиш и 13 пожарникари од општина Валандово. За денот на пожарникарите, директорката на Центарот Г-а Жулиета Ѓуркова, заедно со градоначалниците на општините Струмица, Гевгелија, Радовиш и Валандово потпишаа протокол за примопредавање на опремата и им посакаа што помалку да ги користат своите одела на терен, но во случај на потреба за гаснење на шумски пожари да можат да целосно опремени да интервенираат на терен.

 

Следен чекор кој ќе ги подигне на скалилото за достигнување на европска спремност во гаснење на шумски пожари ќе бидат обуките спроведени од страна на меѓународни сертифицирани обучувачи и кои се очекува да започнат со почетокот на есента по намалувањето на ризикот од пожари.

Спроведените и идни активности се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р.Северна Македонија 2014-2020.

   

 

Потпишан договор за Набавка на опрема за противпожарна заштита

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, како проектен партнер, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор со еден од понудувачите на јавниот повик за ЛОТ 1 – Противпожарна опрема и лична заштитна опрема и облека. Компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија во текот на претстојниот период ќе ги снабди пожарникарите со нова лична заштитна противпожарна опрема за гаснење на шумски пожари.

Одржана дводневна работилница по проект „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на  проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“, на 26 и 27 Ноември 2021 година, организираше дводневна работилница за формирање на неформална мрежа помеѓу инволвираните страни од двата погранични региона за создавање на добра координација и структура за спречување и адекватно одговарање на природните и еколошките опасности, со посебен акцент и фокус на шумските пожари.

На работилницата покрај вработените во Центарот како организатори,  присутни беа и претставници од Водечкиот партнер на проектот – Асоцијацијата на Југозападни општини, Благоевград – Република Бугарија, претставници на општините, општинските територијални противпожарни единици и волонтерските здруженија од двете земји, претставници од регионалните Центри за управување со кризи, претставници на регионалните канцеларии од Дирекцијата за заштита и спасување, како и сите засегнати страни при превенирање и ублажување на последиците од природни катастрофи, еколошки опасности и катастрофи предизвикани од човечки фактор. Работилницата беше успешно спроведена и сите учесници со своите излагања и дискусии дадоа свој значаен придонес. На работилницата се подготви рамка на функционирање на неформалната мрежа, како и драфт Меморандум за соработка кој ќе биде пратен на сите учесници и засегнати страни за дополнителни коментари и доработка пред конечно да биде потпишан на Завршната конференција од проектот.

„Создавањето на добра координација и структура за спречување на шумските пожари, но и навремената реакција се од суштинска важност при релизирање на оваа партнерство. Тоа ни ја олеснува работата бидејќи контактираме брзо и ефикасно и прибираме податоци. Тие ни даваат нивни податоци, ние даваме наши податоци како во врска со материјалот што гори, површината, временските услови кај нас, временските услови кај нив како би можело да се направи една заедничка акција“ истакна Г-н Митко Димчев – Инспектор во Дирекцијата за заштита и спасување (регионална единица Струмица).

Мрежата е неформална и во иднина ќе служи како база за подобра координација помеѓу надлежните структури во двете држави. И покрај тоа што Република Северна Македонија и Република Бугарија веќе имаат повеќе меѓународни договори во делот на цивилната заштита, оваа мрежа ќе ја олесни соработката пред се помеѓу локалните и регионалните институции.

„Со формирањето на оваа мрежа во голема мера ќе се олесни и комуникацијата од наша страна и колегите од соседна Република Бугарија за заеднички и координиран настап на терен“, вели Александар Гудев – командир на ТППЕ Струмица.

Учесниците во работилницата споделија многу позитивни искуства од терен по кои треба да се водат институциите во иднина, но и реални проблеми за кои треба да се најде начин заеднички да се надминат.

Овој проект е финансиран од Европската Унија преку Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија и Националните Фондови на земјите учеснички.

 

Одржана прва прес конференција во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ на 24 Септември 2021 година, во Хотел Сириус, Струмица одржа прес конференција на која беа поканети претставници од медиумитеод регионот. Проектниот тим заедно со Директорката на Центарот, Г-а Жулиета Ѓуркова и со претставник од територијалната противпожарна единица (ТППЕ), Струмица, ги презентираа активностите и очекуваните резултати со цел подетално запознавање на јавноста која е целта на проектот и кои бенефити се очекуваат од истиот.
Преку овој проект 112 пожарникари од Југоисточниот плански регион ќе добијат специјализирана лична заштитна опрема за шумски пожари, а истиот се реализира како резултат на анализата која покажа дека ниту една противпожарна единица во овој регион не поседува одела за пожарникарите наменети за шумски пожари.

“Нашата цел и нашата идеја е да бидат рамо до рамо со сите европски пожарникари, да ја имаат комплетната опрема да можат да одговорат. Тие се способни, ги имаат сите вештини, обучени се, меѓутоа треба да имаат соодветна опрема и соодветно да бидат облечени за да бидат ефикасни.“ – посочи директорката на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Ѓуркова.

За пожарникарите набавката на новата опрема е многу значајна бидејќи со неа ќе се овозможи многу поголема ефикасност за време на интервенциите во шума, а истовремено ќе се зголеми нивната безбедност, истакна Г-н Ристо Јанакиев – претставник на ТППЕ Струмица, и додаде дека со опремата тие значително ќе се приближат до стандардите на Европската Унија.

На прес конференцијата преку кратка презентација од страна на проектниот тим беа информирани новинарите и за останатите активности кои се планирани во рамките на овој проект, а тоа се формирање на прекугранична мрежа за превенција и одговор од природни и еколошки опасности кои настануваат од шумските пожари, организација на шест специјализирани обуки за дел од претставниците на територијалните противпожарни единици и волонтерските здруженија со меѓународно сертифицирани обучувачи, промоција и подигање на јавната свест за поттикнување на волонтеризмот во справување со пожари како и спречувањето на шумските пожари.

Проектот е предвиден да трае 24 месеци.

Прв состанок на тимот по проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ одржан во Благоевград, Република Бугарија

Во рамки на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Р.Северна Македонија на ден 30.08.2021 и 31.08.2021 година, во Благоевград во просториите на Водечкиот партнер – Асоцијација на Југозападни Општини, Република Бугарија се одржа првиот состанок на проектниот тим.

Целта на состанокот беше да се продискутираат проектните активности, што е имплементирано до сега и кои се следните чекори на имплементација на секој од партнерите.

Согласно обврските на тимот за поднесување на Барања за прво ниво на контрола (Request for First level control) двата партнери заедно во координација ги поднесоа барањата во рамките на зададениот рок. На состанокот беше разгледан и дискутиран Извештајот за напредокот на проектот (Project Progress Report 2 – PP2) кој беше поднесен на Порталот за бенефициенти за предходниот проектен период.

Тимот разговараше и за одржување на првите прес конференции во рамките на проектот, како и за првата работилница за воспоставување на прекугранична мрежа за превенција и одговор во случај на опасности на природата и животната средина.Во рамките на предвидените планирани настани се одлучи истите да бидат релизирани согласно активните мерки во тој момент за COVID-19.

Проектот е ко-финансиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија 2014-2020.