Skip to content

НА ВТОРАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ИЗГЛАСАНИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА 2024 ГОДИНА

ДАТУМ

ноември 27, 2023

На 24.11.2023 година во хотел Цар Самуил се одржа втората форумска сесија во рамките на која учесниците имаа можност да ги приоретизираат концептите за предлог проекти кои произлегоа од идентификуваните проблеми и предложените решенија на првата форумска сесија.

Во периодот помеѓу двете форумски сесии од страна на назначените експерти беше изготвена и првична анализа за придобивките и трошоците за секој од проектните концепти. Ваквите анализи беа презентирани пред форумот, и по претставување на правилата се пристапи кон гласање.

Предлог концептите беа рангирани по следниот редослед:

  1. Подобрување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион преку изградба и реконструкција на локални улици;
  2. Зајакнување на туризмот, подобрување на патиштата: визија за подобар регион!
  3. Набавка на противпожарно возило – Цистерна со капацитет од 10 000 литри;
  4. Набавка на 10 (десет) возила на електричен погон (комбиња) за општините во Југоисточен плански регион;
  5. Уредување на рекреативен парк Топлик и Смарт Сити Дојран – 2 фаза;
  6. Реконструкција на голема сала за манифестации во Пионерски дом –Гевгелија;
  7. Изградба на дел од фекален колектор за нови урбани блокови бр.35-42, Урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица.

Во наредниот период оваа листа ќе биде презентирана пред Советот за развој на Југоисточниот плански регион. По нивно разгледување ќе се донесе Одлука за утврдување приоритетна листа на регионални предлог проекти со кои Центарот за развој ќе аплицира преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година на Бирото за регионален развој, секако земајќи го во предвид гласањето од Втората форумска сесија.

Регионалните форумски сесии беа организирани во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – 2 фаза“ финансиран преку  Швајцарската Агенција за развој и соработка и Владата на Република С. Македонија, претставувана од Министерството за локална самоуправа.

 

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy