Skip to content

Tag: EU

Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT

“Природата не познава граници”. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементацијата на заедничките еколошки политики, проширување на тековната
Прочитајте повеќе

Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа

Поплавите кои ја погодија Југоисточна Европа во 2014 -2015 година покажаа дека природните катастрофи не знаат за граници и често се случуваат на територијата на повеќе земји. Иако слични ризици
Прочитајте повеќе

„КОН ИДНИНАТА“ – Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион

Преку овој проект ќе се овозможи зголемување на знаењето на жителите на прекуграничниот регион за обновливите извори на енергија достапни во регионот. Исто така ќе се овозможи жителите на регионот
Прочитајте повеќе

Индустриски зони и комерцијални патишта во прекуграничната област – Зони и патишта

Добро развиените индустриски зони се најважен предуслов за развој на регионот. Овие зони треба да имаат добро базирана инфраструктура и сигнализација која ќе ја зголеми атрактивноста на зоната за потенцијалните
Прочитајте повеќе