Skip to content

Tag: INTERREG

Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион – ПАРК

Секторот на креативни индустрии нуди големи можности за претприемачкиот дух во прекуграничниот регион. Сепак, овој сектор е се уште недоволно разбран и е во фаза на развивање, особено во прекуграничниот
Прочитајте повеќе

Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област – АГРАС

Општините од Југоистокот работат на тоа да изградат систем со кој ќе се обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните преку процесот на децентрализација. Тоа ќе го постигнат преку воведување
Прочитајте повеќе

Ефикасно користењена сончевата енергија за подобра иднина – SP FUTURE

Во рамките на проектот партнерите ќе работат на ублажување на загадувањето од јаглерод и на унапредување на обновливите извори на енергии, со што ќе се овозможи одржливост на екосистемот и
Прочитајте повеќе