Skip to content

Tag: kolesinski vodopadi

Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – прва фаза

Локалните патишта се од големо значење за развојот на регионалните плански региони, локалната  економија, привлекувањето на нови инвестиции, мали бизниси и земјоделски активности. За таа цел потребно е во Југоисточниот
Прочитајте повеќе

Уредување на излетнички места на Габровски водопади – општина Струмица, Смрдлива вода – општина Гевгелија, Смоларски и Колешински водопади – општина Ново Село, за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион

Југоисточниот регион има изобилство од оригинални природни убавини коишто претставуваат основен потенцијал за развој на туризмот. Со цел збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот регион преку овој проект се предвидува
Прочитајте повеќе