Прекуграничната соработка во справување со шумски пожари отвора нови перспективи за регионот

Точно пред две години започнавме со имплементација на проектот и пред нас си поставивме неколку цели.

Главна цел беше да ја подобриме функционалноста на противпожарните единици во регионот кои ќе настапат на терен при гаснење на шумски пожари опремени со комплетна опрема. Нашиот амбициозен план со високо зацртани цели го остваривме, но и постигнавме многу поголем успех во реализацијата на проектот.

Имплементацијата на проектот за „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. С.Македонија 2014-2020 ќе заврши за помалку од еден месец, но постигнатите резултати во регионот ќе бидат видливи и ќе овозможат ефикасно справување со елементарни непогоди на подолг рок.

Најзначајните постигнати цели од овој проект се 112 комплетно опремените пожарникари од нашиот регион, шестте специјализирани обуки со сертифицирани обучувачи за пожарникарите, кампањата за подигање на јавната свест за намалување на шумските пожари и промовирањето на волонтерството во противпожарната служба.

Најголемата придобивка од овој проект е потпишаниот Меморандум за соработка и создавање на прекугранична мрежа за превенција и одговор на природни и еколошки опасности, помеѓу институции и организации од Југоисточниот плански регион во Република С. Македонија и членките – општини на Асоцијација на Југозападни Општини од Република Бугарија, кој ветува многу продуктивна и навремена комуникација помеѓу институциите – членки на Меморандумот на двете држави чијашто визија е прекугранична мрежа за превенција и справување со природни и еколошки опасности во која се вклучени професионалци и експерти од институции, организации и поединци кои во заедничка координација ќе се справуваат со природните и еколошките опасности во прекуграничниот регион.

 

Одржан четвртиот состанок на тимот на проектот за „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“

Во рамки на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Р. С. Македонија на ден 13.01.2023 година, во хотел „Сириус“ Струмица – Република С. Македонија, се одржа четвртиот состанок на проектниот тим.

На состанокот на тимот се дискутираше за имплементираните активности во рамки на проектот, успешно спроведените специјализирани обуки и доделени сертификати на учесниците, како и план и програма за реализација на претстојната завршна конференција во спроведувањето на последната активност од проектот.

Тимот разговараше за финални детали и содржина на Меморандумот за создавање на прекугранична мрежа за превенција и одговор на природни и еколошки опасности, чиешто потпишување ќе биде реализирано на завршната конференција на проектот помеѓу двете страни – Центарот за развој на ЈИПР – Струмица и Асоцијацијата на југозападни општини – Благоевград.

Проектот е ко-финансиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија 2014-2020.

 

Проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ создаде силни врски и пријателства меѓу учесниците на обуките

Заврши шестата финална активност во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“. Во последните два месеци Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини ги спроведе шесте специјализирани обуки наменети за професионалните пожарникари и доброволци од пограничните региони на Р.С. Македонија и Р. Бугарија. Целта на обуките беше збогатување и проширување на знаењата, нови искуства, практични вежби и користење на соодветна опрема  во справувањето со шумски пожари, но и други природни и човечки предизвикани катастрофи.

            

Проектот создаде мрежа на нераскинливи пријателства и врски, како професионални така и приватни. Обуките поминаа во едукација, вежби и натпревар. Натпреварот помина во пријателски дух и беше одлична можност сите да се претстават во најдобро светло и да ги покажат своите вештини пред своите колеги.

                

Иако повеќето се со долгогодишно работно искуство, сепак сите учесници научија многу нешта и разменија искуства со своите колеги на терен.

Проектот ги сплоти сите доброволни и професионални пожарникари и остави отворени можности за нови проекти, нови идеи и идна соработка.

Вистинските херои се меѓу нас!

Обуките се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

Обуките на пожарникарите и доброволците продолжуваат на терен на југоистокот

Успешно завршија трите дводневни обуки во Република Бугарија, предвидени во активностите на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

Во следниот период претстои одржување на преостанатите три дводневни специјализрани обуки во Република С.Македонија, со распоред на реализирање:

  • 10-11 Ноември, 2022 година (четврта специјализирана обука);
  • 24-25 Ноември, 2022 година (петта специјализирана обука);
  • 28-29 Ноември, 2022 година (шеста – финална специјализирана обука).

Пожарникарите и доброволците од југозападот на соседна Бугарија ќе имат можност заедно со своите колеги од регионот да си ги измерат своите сили низ практични вежби на планината Огражден, во спасувачка акција во зградата на поранешната Касарна во Струмица како и финален натпревар и завршна конференција на која на учесниците ќе им бидат доделени сертификати за учество во шесте обуки.

 

Приказните од терен и размената на искуства продолжуваат со зголемен интензитет

Дел од доброволните и професионалните пожарникари од југоистокот на Р.С. Македонија и југозападот на Р. Бугарија, на 13 и 14 Октомври, 2022 присуствуваа на втората специјализирана обука во Банско, Република Бугарија, од предвидените шест дводневни специјализирани обуки како дел од активностите на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари”.

Давањето прва помош како еден круцијален момент при несреќи е темата која побуди најголем интерес кај учесниците кои будно и внимателно следеа за да си ги обноват своите знаења, но и да научат мнoгу нови. Обуката беше спроведена од страна на парамедик – болничар г-дин Владимир Филков, член на доброволното противпожарно друштво од Благоевград.

 

Пожарникарите вториот ден го поминаа на терен со практични вежби и примери од втората тематска единица која беше обработена од страна на г-дин Пламен Тодоров, инспектор од Националната Асоцијација на доброволците во Република Бугарија. Пожарникарите и доброволците имаа можност да работат со дел од опремата со која работи и располага територијалната противпожарна единица на Банско. Приказните од терен и размената на искуства продолжуваат и овој пат со зголемен интензитет и интерес од страна на сите учесници во обуката.

 

Обуките се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

Со нови искуства и добри практики од терен пожарникарите ја завршија првата специјализирана обука

На 29 и 30 септември, 2022 година во Банско, Бугарија пожарникарите и доброволците ја поминаа првата специјализирана обука како дел од активностите на проектот “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари”. Шеесетина учесници од С. Македонија и Буграија беа дел од обуката чија цел беше збогатување и проширување на знаењата во справувањето со шумски пожари.

 

Обуката и практичните вежби ги модерираше и ги спроведе г-а Ралица Тодорова, сертифициран обучувач од Националната Асоцијација на доброволците во Република Бугарија и Главната Дирекција за пожарна безбедност и заштита на населението. Доброволците и професионалците седнаа заедно на маса со цел да споделат стари, но и научат нови знаења и искуства од своите колеги. Со меѓусебна размена на “приказни од терен” и низ теоретски примери и анализи, но и демонстрација на терен во противпожарната станица во Банско, успешно поминаа двата дена од првиот модул кој е само најава и почеток од одржувањето на претстојните специјализирани обуки. Предвидени се вкупно 6 дводневни обуки, од кои 3 ќе се одржат во Република Бугарија и 3 во Република Северна Македонија.

 

Обуките се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Северна Македонија 2014-2020, проект кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го спроведува во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благовеград, Република Бугарија.

112 пожарникари од регионот ја облекоа својата лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари

Во одбележувањето на денот на пожарникарите, 20 Мај учество и придонес оваа година завзема и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Чествувањето на денот на пожарникарите оваа година пожарникарите од југоистокот ќе го паметат уште долго во своите сеќавања. 112 пожарникари од регионот денес за прв пат ја облекоа својата лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари, која вклучува заштитно одело (пантолони и јакна), чизми, ракавици, шлем (со заштини очила и фенер), маски со филтри и подмаска – балаклава.

Видливо беше задоволството на пожарникарите кои истакнаа дека во своето работење како пожарникари за прв пат добиваат лична заштитна опрема која е со таков квалитет и со која може да се доближат до стандардите на европските пожарникари.

 

Благодарница за успешна соработка и поддршка на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше доделена од страна на ТППЕ Струмица.

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион лична заштитна опрема за гаснење на шумски пожари додели на 50 пожарникари од општина Струмица, 27 пожарникари од општина Гевгелија, 22 пожарникари од општина Радовиш и 13 пожарникари од општина Валандово. За денот на пожарникарите, директорката на Центарот Г-а Жулиета Ѓуркова, заедно со градоначалниците на општините Струмица, Гевгелија, Радовиш и Валандово потпишаа протокол за примопредавање на опремата и им посакаа што помалку да ги користат своите одела на терен, но во случај на потреба за гаснење на шумски пожари да можат да целосно опремени да интервенираат на терен.

 

Следен чекор кој ќе ги подигне на скалилото за достигнување на европска спремност во гаснење на шумски пожари ќе бидат обуките спроведени од страна на меѓународни сертифицирани обучувачи и кои се очекува да започнат со почетокот на есента по намалувањето на ризикот од пожари.

Спроведените и идни активности се дел од имплементацијата на проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р.Северна Македонија 2014-2020.

   

 

Промовирање на волонтерството од најмали нозе!

Центарот за развој на ЈИПР заедно со партнерите од Бугарија во рамките на проектот за „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ започна кампања за подигнување на свеста за доброволното пожарникарство. Да се биде доброволен пожарникар е херој на денешницата, несебично залагање за спасување на човечки живот, природата и домовите. Љубовта кон доброволното пожарникарство треба да започне да се всадува уште од најмали нозе.

На денот на пожарникарите кога и официјано професионалните пожарникари ја добија својата опрема за лична заштита од шумски пожари, дел од дечињата од основното училиште од Валандово беа во посета на Територијалната противпожарна единица во својата општина.

Дечињата заедно со градоначалникот на Валандово, Г-н Перо Костадинов и директорката на Центарот, Г-а Жулиета Ѓуркова имаа можност да ја видат и да ја пробат новата опрема за гаснење на шумски пожари, да научат што значи да бидеш пожарникар, како се гасне пожар, што се прави кога ќе заѕвони телефонот за дојава на пожар и слично. Настанот беше одлична можност за промоција како од најмали нозе децата да се охрабрат да станат херои – доброволни пожарникари во заедницата. Можноста за гаснење на симулиран пожар, како и возењето со возилата на противпожарната единица беше на особено задоволство и голема радост на децата, но и на пожарникарите кои за возврат добија многу искрени детски насмевки.

Волонтирањето е поттикнување на граѓанската свест за поширок општествен ангажман во полза на заедницата во која живееме, една од најсуштинските и најкорисните активности што можеме како луѓе да ги превземеме уште од најмали нозе.

Проектот за “Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ е финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р.Северна Македонија 2014-2020, а се имплементира од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во партнерство со Асоцијацијата на Југозападни општини, Благоевград, Република Бугарија.

Сами можеме малку, а заедно може да сториме толку многу!

Потпишани договори за национално кофинансирање на два проекти преку Програмата за прекуграничната соработка со Грција

На ден 04.05.2022 година, во просториите на Офицерскиот дом во Битола, Директорката на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Г-а Жулиета Ѓуркова и Министерот за локална самоуправа Г-н Горан Милевски потпишаа Договори за национално кофинансирање на два проектикои Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ги имплементира преку Вториот повик во рамките на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Република С.Македонија.

Се работи за кофинансирање од националниот буџет на Министерството за локална самоуправа во висина од 15% од средствата одобрени за Центарот како партнер во двата проекти кои се имплементираат во две приоритетни области и тоа за развој на локалната економија и превенција и заштита од природни катастрофи.

Преку реализација на едниот проект за којшто беше потпишан Договор за национално кофинансирање, „Деловен еко систем како интегриран систем–Be In” ќе се спроведуваат мерки за намалување на јазот помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на трудот, поттикнување на иновативноста и развој на капацитети и вмрежување. Вкупниот буџет на Центарот за реализација на проектот изнесува 152.482,50 евра, со времетраење на реализација од 18месеци.

Додека со проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR“, со времетраење на имплементација од 24 месеци и вкупен буџет на Центарот од 267.939,50 евра, ќе се набават две противпожарни возила со противпожарна опрема и ќе се спроведуваат активности за ефикасно откривање и управување со шумски пожари во прекуграничната област.

Преку Првиот повик од Програмскиот период 2014-2020 од ИПА Програмата за прекугранична соработка со Грција, Центарот кон крајот на 2021 година заврши со имплементацијата на два проекти, а досега има склучено договори за вкупно седум проекти за прекугранична соработка со Грција.

Потпишан договор за Набавка на опрема за противпожарна заштита

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, како проектен партнер, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор со еден од понудувачите на јавниот повик за ЛОТ 1 – Противпожарна опрема и лична заштитна опрема и облека. Компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија во текот на претстојниот период ќе ги снабди пожарникарите со нова лична заштитна противпожарна опрема за гаснење на шумски пожари.