Skip to content

Category: Седници

Повик за проекти за меѓуопштинска соработка

УНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. За потребите на проектот
Прочитајте повеќе

Одржана триесеттата (XXX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на ден 06.09.2021 година (понеделник), ја одржа триесеттата седница. Поради настаната ситуација со COVID-19, истата беше одржана онлајн на платформата ZOOM. На Седницата
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и деветтата(XXIX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 18.08.2021 година (среда) се одржа дваесeт и деветтата (XXIX) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион,онлајн преку виртуелната платформа ZOOM. На Седницата присуствуваа Градоначалниците од општините во
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и осмата седница (XXVIII) на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 23.06.2021 година (среда) се одржа дваесeт и осмата (XXVIII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. На седницата беше донесена Одлука за преотстапување на мост по проектот
Прочитајте повеќе

Усвоена Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за период од 2021 – 2026 година

На 15.04.2021 се одржа дваесет и седмата (XXVII) редовна седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на која раководителот на Центарот за развој на ЈИПР, Г-а Жулиета Ѓуркова
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и шестата (XXVI) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 31.03.2021 година (среда) се одржа дваесeт и шестата (XXVI) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. Поради пандемијата седницата беше одржана онлајн преку електрoнската апликација Zoom. Поради
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и петтата (XXV) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 02.02.2021 година се одржа дваесет и петтата (XXV) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, која поради пандемијата Ковид-19, беше одржана онлајн, преку ZOOM платформата. На седницата
Прочитајте повеќе

Усвоени Финансискиот план за работа на ЦРЈИПР и Акциониот план за спроведување на Програмата за рамномерен регионален развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година

На 30.12.2020 година поради пандемијата Ковид-19, преку ЗООМ платформата, онлајн се одржа XXIV (дваесет и четвртата) и последна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година,
Прочитајте повеќе

На XXIII Седница на Совет на ЈИПР утврдена годишната листа на приоритетни проекти за 2021 година

На 15.12.2020 година со цел да се запазат мерките за заштита од настаната светска пандемија Ковид-19, онлајн преку електронската платформа ЗООМ се одржа XXIII (дваесет и третата) Седница на Советот
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и втората (XXII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 07.12.2020 година, се одржа дваесет и втората (XXII) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, он-лајн преку виртуелната платформа Zoom, поради настанатата вонредна состојба на светско ниво
Прочитајте повеќе

Донесени Одлуки за управување со Прифатилиштата за бездомни животни во ЈИПР и третирање на возрасни комарци по земјен пат

На 11.03.2020 година во просториите на ЦРЈИПР се одржа Шеснаесеттата Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците од општините од регионот и Раководителот на
Прочитајте повеќе