Второ прскање против возрасни комарци во Југоисточниот плански регион

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 10-ти и 11-ти Јули 2024 година, во периодот од 20.00 до полноќ ќе се врши теристична дезинсекција против возрасни комарци и тоа во следниве општини:

  • 10 Јули (Среда) во општините  Конче, Валандово и Дојран;
  • 11 Јули (Четврток) во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

ТРЕТА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 03 Јули 2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција и тоа во следниве општини:

  • 03 Јули ( Среда) во општините Ново Село, Босилово, Василево, Струмица, Валандово и Дојран;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Прво прскање против возрасни комарци во Југоисточниот плански регион

 

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 11-ти и 12-ти Јуни 2024 година, во периодот од 20.00 до полноќ ќе се врши теристична дезинсекција против возрасни комарци и тоа во следниве општини:

  • 11 Јуни (Вторник) во општините Валандово, Дојран, Радовиш, Конче,
  • 12 Јуни ( Среда) во општините Ново Село, Босилово, Василево, Струмица;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

ВТОРА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

 

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 29 Maj 2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција во период и тоа во следниве општини:

  • Валандово, Дојран, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилово, Василево, Струмица;

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Известување за ларвицидна дезинсекција во Југоисточниот регион

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 29 Април 2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција и тоа во следниве општини:

–  Валандово, Дојран, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилово, Василево, Струмица.

Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени.
Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

XXV седница на Советот за развој на ЈИПР

На ден 27.03.2024 година (среда), во просториите на Центарот за развој на ЈИПР се одржа XXV седница на Советот за развој на ЈИПР.

На оваа седница беа донесени: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година, Одлука за усвојување на Годишните завршни сметки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година и Одлука за усвојување на Извештајот од извршен попис на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година.

На седницата Директорот, зедно со вработените ги презентираше Годишниот извештај и Завршните сметки за 2023 година, со што присутните членови на Советот имаа можност да се запознаат со сите имплементирани проекти во 2023 година, како и приходите и расходите и останатите финансиски ставки кои беа детално разложени.

 

Се одржа XXIV седница на Советот за развој на ЈИПР

На 06.03.2024 година (среда), се одржа XXIV седница на Советот за развој на ЈИПР. Седницата беше одржана преку онлајн вклучување на платформата ЗООМ со почеток во 15:00 часот.

На оваа седница беа донесени одлуки за примопредавање на два реконструрина домови на културата во с.Моин, о.Гевгелија и с.Лубница, о.Конче, на кои се изврши реконструкција во рамки на проектот „Културно богатство – наследство за идните генерации“. Исто така беа предадени и две патеки и тоа: рекреативна патека од населено место Пирава до манастир Св.Ѓорѓи, во општина Валандово, изградена во рамки на проектот „Туризмот – иднината на регионот!“ и туристичка патека од Манастир Св. Ѓорѓи до Исар Кула, општина Валандово, во рамки на проектот „Збогатување на туристичката понуда на Југоисточниот плански регион“.

Беше донесена и Одлука за взаемна активност на општините за вршење на дезинсекција на комарци на територијата на Југоисточниот регион за 2024 година.

 

Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот плански регион

Во Југоисточниот регион постојат јавни објекти кои се користат од страна на голем број граѓани, а се во руинирана и многу лоша состојба со застарена инфраструктура врз која дополнително негативно влијаат климатските фактори и надворешните влијанија, што доведува до зголемена потрошувачка на електрична енергија за нивно затоплување за да се создадатповолни услови за работа и извршување на секојдневните активности.  Кај дел од тие објекти и покрај големата потрошувачка на електрична енергија е скоро невозможно да бидат загреани и да се создадат услови за нормално функционирање. Од ист таков тип се и таргетираните објекти во општините Гевгелија, Радовиш и Босилово за кои со проектот е предвидена реконструкција и адаптација со замена на кров, столарија, енергетски ефикасна фасада и поставување на фотоволтаици на еден од објектите со цел намалување на трошоците.

Подобрувањето на енергетска ефикасност и намалувањето на потрошувачката на eлектрична енергија на јавни објекти во трите оштини Радовиш, Босилово и Гевгелија опфаќа:

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект на зграда ТППЕ – Радовиш која е во многу лоша состојба. Зградата датира од 1945 година и е со застарени дрвени прозорци и врати кои некои од нив не се затвараат целосно, ниту пак дозволуваат пријатна работна атмосфера поради провевот на ветар кој минува низ нив. Поради старата столарија и пукнатините во зградата, е речиси невозможно кога има неповолни надворешни влијанија и временски непогоди истата да се затопли бидејќи моментално се греат на дрва. Преку проектот предвидено е целосна реконструкција и адаптација на зградата на ТППЕ во општина Радовиш со површина од 156 м2 со замена на кров, столарија (прозори и врати) и енергетски ефикасна фасада, која ќе резултира со намалени трошоци за одржување на објектот, односно намалување на потрошувачката на енергенси за греење и ладење, како и подобрување на работните услови.

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект на подрачно основно училиште „Кирил и Методиј“ во с.Секирник – Босилово која исто така  е во многу лоша состојба, кровната конструкција е нефункционална и често пати кога има дожд прокиснува и тече, фасадата е стара без изолација, излупена со пукнатини, столаријата е дрвена стара и пропушта провев во училниците. Во основното училиште моментално се затоплуваат само училниците во кои има деца и се греат на дрва со ќумбе кое што чади и ја загадува просторијата и нема соодветен тоалет, туку учениците мора да излегуваат надвор за да користат полско ВЦ, надвор од училишната зграда кое е во многу лоши услови. За подобрување на енергетската ефикасност на подрачното ОУ „Кирил и Методиј“ во с.Секирник предвидено е реконструкција на кровот со поставување на фотоволтаици, нова термо фасада, промена на дел од внатрешната и надворешна столарија, како и изградба на санитарен јазол во склоп на училишниот објект што ќе резултира со постигнување на заштеди во поглед на трошењето на електричната енергија и подобри услови за учениците и вработените.

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект Спортски центар „Партизан“ – Гевгелија. Овој спортски објект е со големо историско значење и датира од 1935 година позната и како „Соколски дом“ и е во близина на стадионот во којашто се одржувале голем број на спортски и културни настани. Моментално е во руинирана состојба и е целосно нефункционален, со дрвена столарија со искршени стакла, руниран паркет, оштетена бина и нефункционални сали. Објектот не се затоплува, поради неговата моментална состојба и затоа не е во можност да се користи за било какви спортски активности.Преку проектот со реконструкција на кровот, промена на столаријата (прозори, врати) и енергетски ефикасна фасада, ќе се овозможи функционирање на објектот, негова енергетска ефикасност и нормални услови во кои ќе може да се обавуваат спортски активности не само за општина Гевгелија, туку и за соседните општини.

Реализацијата на еден ваков проект каде се предвидува реконструкција и адаптација на енергетско ефикасни јавни објекти ќе придонесе кон заштеда на средства, поефикасно греење и ладење, поквалитетна животна средина, зголемување на примената на обновливи извори на енергија, намалување на потребата од увоз на енергија и финансиски бенефит така што заштедите може да се пренаменат во задоволување на други потреби што можеби би резултирало со подобар и поквалитетен живот на граѓаните во овие општини..

Енергетска ефикасност всушност значи извршување иста или поголема низа активности со иста или помала количина потрошена енергија (електрична, топлинска, светлосна, кинетичка) и со помала емисија на јаглерод диоксид во атмосферата. Со имплементација на овој проект истовремено, се обезбедуваат и услови за одржлив рамномерен развој. Тоа значи дека со намалено искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

ПРЕВЗЕМИ ЧЕКОР, ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Трите општини од овој регион (Струмица, Конче и Василево) се договорија партнерски своите активности да ги насочат кон заштита и унапредување на животната средина преку подобрување на комуналната инфраструктура и системите за прифаќање на атмосферските и отпадните води.

Со промена на кварцниот песок за прочистување на водата во пречистителната станица, како и поставување на дополнителна опрема, жителите ќе го решат еден од најголемите проблеми со кој се соочуваат и ќе добијат безбедна вода за пиење во о.Василево.

Уредување на поројот „Крушевска Република до улив во река Тркајна“ е проект со кој о.Струмица ќе придонесе за намалување на влијанието и загадувањето од атмосферските и отпадни води како во централното градско подрјаче така и во периферните делови на градот.

Активностите во проектот предвидуваат доизградба на постоечкиот колектор од ревизионата шахта означена како (РШ1) во проектот и изградба на пречистителна станица за село Ракитец, о.Конче.

Резултати

  • Ублажување на ефектот од климатските промени и заштита на плодноста на земјата од загадување и ерозивни процеси;
  • Обезбедување и заштита на квалитетна вода за пиење;
  • Зајакнет регионален капацитет за одржливо управување со животна средина

ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН – МОЖНОСТ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧКИ АВАНТУРИ!

Во Југоисточниот плански регион постојат можности за развој на широк спектар на туристички активности поврзани со повеќе видови на туризам.

Со овој проект во општина Василево ќе се изгради современа инфраструктура во должина од 280 м и ќе се овозможи лесен пристап до прекрасниот манастир „Свети Ѓорги“ кој е опкружени со природни убавини и ќе стане привлечно место за посета не само од страна на локалното население, туку и на голем број туристи кои посетувајќи ги другите манастири во Југоисточниот регион ќе го посетат и манастирот во с. Дукатино.

Во општина Богданци со реконструкција на патниот правец во должина од 760 метри – с.Стојаково – с.Ѓавото (втора фаза),ќе овозможи зголемена промоција на туристичката понуда на регионот со тоа што овој пат води до црквата „Успение на Пресвета Богородица“

Реконструкцијата и поплочување на постоечките патеки, обновување на старата и поставување на нова ограда на местата каде истата не е поставена,  поставување на 1 нов дрвен мост, поставување на 5 метални конструкции за паркинг на велосипеди, поставување на 2 сообраќајни знаци, 4 информативни табли, 20 корпи за отпадоци и 15 монтажни клупи на туристички локалитет Смоларски водопади ќе му дадат нов урбан дух.

На излетничкото место Пирго ќе се изврши реконструкција на постоечките и поставување на 2 нови летниковци, одбележување на паркинг место, поставување на 5 детски реквизити на детско игралиште, изградба на 1 одбојкарско игралиште, 1 традиционална фурна, 15 корпи за отпадоци, 3 информативни табли, 5 паркинг конструкции за велосипеди и 1 сообраќаен знак, како и реконструкција и доградба на амфитеатарот каде туристите и локалното население ќе можат да добијат прекрасно место каде активно ќе го поминат слободното време опкружени со исконската убавина на планината Беласица.

Резултати

-Подобрување на состојбата со патна инфраструктура во регионот;

-Развивање на туризмот и зголемување на туристичката понуда во регионот;

-Зголемување на понудата на излетнички места од регионот каде граѓаните ќе можат да го минат слободното време.